Je kunt je niet voorstellen hoe makkelijk het is om iemand te helpen en blij te maken. Er is zo veel mogelijk!

In Hogeland neemt deelname aan sociale acties in Utrecht en omgeving een belangrijke plek in. Vanuit Hogeland werken we mee aan projecten van verschillende maatschappelijke organisaties*: groot, klein, dichtbij en ver weg. Ga een keer mee en ervaar dat je er meer voor terug krijgt dan je denkt! Ken jij ook iemand die een beetje gezelligheid, een bloemetje of hulp kan gebruiken? Laat het weten!

* We hebben samengewerkt met Tussenvoorziening Utrecht , U-Centraal, Leger des Heils, stichting Present, voedselbanken Utrecht. Verder in deze pagina vind je meer informatie:

  • Bloemen houden van mensen (de eerste maandag van de maand brengen we bloemen naar het verpleeghuis Swellengrebel). Lees verder hieronder.
  • Geldinzameling voedselbank actie i.s.m. Stichting Present: groot succes! (maart 2020)
  • Gezin Taal & Co 2020 (tijdens corona maart-juni 2020). Zie hieronder
  • Jaarlijks Kerstpakketten actie (maand december). Zie hieronder
  • Jaarlijks Sinterklaas actie (eind november- begin december). Zie hieronder

Bloemen houden van mensen

“Gezond verstand vertelt ons dat bloemen ons gelukkig maken,” aldus Dr. Haviland-Jones

En Hogeland bevestigt dat! Helemaal als de bloemen gebracht worden door een student en er tijd is voor gezelligheid en ‘n praatje.

In november 2019 heeft Albert Heijn aan de Biltstraat toegezegd elke maand 4 bossen bloemen beschikbaar te stellen voor mensen die dat extra nodig hebben: een zieke, een oudere of iemand die gewoon  wat gezellige vrolijkheid kan gebruiken. Vaak maken we van 4 bossen het dubbele!  

Hier wat kiekjes van de onvergetelijke momenten voor de ontvanger én de gever!

Gezin Taal & Co 20 (Maart-juni 2020)

Studentenhuis Hogeland koppelt studenten & kinderen die hulp vragen bij huiswerk. De meeste kinderen hebben een taalachterstand. De hulpvragen ontvangen we via maatschappelijke organisaties in Utrecht (o.a. stichting Al Amal). Alle hulp geschiedt digitaal. Heb je een paar uurtjes per week? Schrijf je in. 
Na inschrijving ontvang je binnen 1 dag verdere instructies. We koppelen je aan een gezin. Je hebt een kennismakingsgesprek (met gezin en eventuele tussenpersoon van de maatschappelijke organisatie). Is er een goede match tussen jou en het gezin, dan maak je zelf de verdere afspraken. Voor eventuele vakinhoudelijke vragen kun je in Hogeland terecht: we hebben een groep experts uit het onderwijs bereid gevonden mee te helpen. In de loop van 1 1/2 week evalueren we samen.  

Sinterklaas actie 2019

Sinterklaas is er voor iedereen is een ontroerende actie waar velen bij betrokken zijn. In onze geweldige straat, in de buurt, bij familie en uit onze eigen kasten verzamelen we kadootjes… We pakken de spullen in sinterklaaspapier en brengen de pakjes naar de kinderen.  De blije gezichtjes vergeet je nooit meer en je weet het voor altijd: SINTERKLAAS BESTAAT en hij maakt iedereen blij: groot én klein! 

Meer informatie over de Tussenvoorziening:

De Tussenvoorziening biedt onderdak, een thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een eigen nest. De Tussenvoorziening heeft al 25 jaar ervaring met opvang en begeleiding van deze bijzondere groep. Ze helpen de dak- en thuisloze mensen in de stad Utrecht en in de regio. https://www.tussenvoorziening.nl/

Kerstpakkettenactie 2019!

Meer dan 25 gezinnen en alleenstaande mensen hebben dit jaar weer een kerstpakket ontvangen. De inhoud van de pakketten is volledig afkomstig van vrijgevige mensen: iedereen heeft spullen en materiaal gegeven. De fantastische bewoners van onze straat, enthousiaste mensen uit onze buurt, winkels in de omgeving, enz., enz., Ontroerend wat je samen kunt bereiken!

Voor wie waren de pakketten en via wie hebben we deze mensen bereikt? 5 gezinnen via de Rafaelkerk (Overvecht), 10 via stichting Present; 7 via de zusters Augustinessen; Er zijn cadeautjes voor verschillende families via de buurtkerk gebracht. Er zijn zóveel kinderen blij gemaakt: 11 via de Rafaelkerk, 7 via de zusters Augustinessen en 7 via Present. Daarnaast zijn jullie handdoeken, mutsen en sjaals gebracht naar de daklozen van het Leger des Heils. Na de actie hadden we nog veel spullen over: ingepakte cadeautjes, mokken, puzzels, kaarsenhouders en veel lekkernijen. Deze hebben we gebracht naar de voedselbanken in Overvecht en De Bilt. Wat waren ze dankbaar. Een actie om nooit te vergeten!

Meer informatie over de verschillende organisaties/instanties:

Voedselbank

De Voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaat zij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De Voedselbank dient zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Per week worden er landelijk 4500 voedselpakketten gedistribueerd. In Utrecht zijn dat er 500. https://voedselbankutrecht.nl/ 

Leger des Heils

Leger des Heils staat klaar voor mensen die te kampen hebben met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Ze verlenen materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hen doen. Website: https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/Home

Stichting Present Utrecht

Stichting Present Utrecht is een maatschappelijke organisatie die vrijwilligerswerk regelt voor groepen die zich graag voor een ander in de buurt willen inzetten, op een  eigen gekozen dag en tijd. Presents doel is een unieke vrijwilligerswerk-ervaring te verzorgen, gericht op wat de vrijwilligers te bieden hebben. Op deze manier zal men meer naar elkaar om gaan kijken en ontstaat er cohesie in hun buurt. https://stichtingpresent.nl/

Verder informatie vindt u in de websites: