Studentenhuis Hogeland is sinds 1988 gevestigd aan de Emmalaan, bij het Wilhelminapark, in Utrecht. Het is onderdeel van stichting Instudo: Internationale Studenten Ontmoetingen, een instelling zonder winstoogmerk, die zich tot doel stelt activiteiten te ontplooien ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen (www.instudo.nl). De overheid heeft de stichting erkend als een algemeen nut beogende instelling. Voor de financiering van haar projecten doet Instudo een beroep op particulieren, instellingen en de overheid.

Doelgroep:

– studenten van alle studierichtingen en interesses
– young professionals (oud studenten)
– scholieren en aankomende studenten