In Hogeland bereiden we tijdens het hele academische jaar onze deelname aan twee verschillende congressen voor. Het Medische Ethiek congres Ethics for Medics en het internationale congres UNIV. Beide congressen behandelen elk jaar een actueel thema. De presentaties, posters en workshops worden in de loop van het jaar met de input van studenten van verschillende disciplines voorbereid. Lees hieronder meer informatie en meld je aan door een mail te sturen naar: hogeland@instudo.nl. We zoeken nog studenten met ambitie en visie! Hoe meer verschillende invalshoeken hoe beter.

Congres Ethics for Medics

Ethics for Medics heeft tot doel de ethische reflectie onder studenten en jonge professionals in de medische sector en de biowetenschappen te bevorderen.

Naast kennis en praktische vaardigheden is ethische reflectie een belangrijke voorwaarde om een competente professional te zijn. Een goede communicator en organisator moet in staat zijn om te reflecteren op ethische aspecten van zijn/haar beroep. In de huidige tijd van wetenschappelijke en technische ontwikkeling is er een groeiende vraag naar professionals die zich bewust zijn van de impact die deze ontwikkelingen hebben op hun werk, dagelijkse praktijk en de maatschappij.

Maandelijkse lezingen, discussiegroepen, jaarlijkse internationale congressen zijn enkele van de activiteiten die bijdragen aan het bereiken van dit doel.

Vraagstukken worden vanuit verschillende disciplines benaderd: filosofie, ethiek, recht, geneeskunde en life sciences.

UNIV Congres, Rome

Elk jaar wordt er een universitair congres voor en door studenten georganiseerd in Rome. Studentenhuizen over de hele wereld zoals Hogeland en Aenstal doen mee.  Voor studenten die met hun kennis een positieve & creatieve draai aan de samenleving willen geven.

Each year, UNIV brings together over 1000 university students to Rome during Holy Week. In the months leading up to the International Congress, various countries hold their Local Phase of the Congress where the topic of UNIV is presented and debates and reflections on the topic are carried out. Normally, some of the papers presented then are shortlisted for presentation in the final phase in Rome. https://en.univinspire.org/

Op de site wordt het onderwerp uitgediept en er worden er suggesties gedaan voor onderzoek. Het interdisciplinaire karakter is een van de meest aantrekkelijke eigenschappen van het congres. Naast de activiteiten van het congres zelf (lezingen, workshops, discussierondes…) is er volop gelegenheid om van de stad te genieten.