De achtergrond van Hogeland is katholiek. Als je wil, kun je deelnemen aan geloofsverdieping. Er is een kapel in huis waar je gebruik van kunt maken. Iedereen is welkom ongeacht geloofsovertuiging. De godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de katholieke kerk die wil inspireren tot eenheid tussen je geloof en je leven. Voor info, lees op de website: www.opusdei.nl. De stichter van het Opus Dei is de H. Jozefmaria Escrivá (1902-1975). Meer informatie: www.nl.josemariaescriva.info